Vepsa

Asiakkaamme myynti kasvoi merkittävästi, peräti 30 %, ja heidän brändinsä vahvistui kilpailussa.

Asiantuntevasti rakennettu markkinointisuunnitelma
Luova markkinointi: Markkinointistrategiat ja -toimenpiteet, jotka käyttävät luovuutta ja innovaatiota saavuttaakseen tavoitteet.

Tietoa Kumppanista

Asiakkaamme oli innovatiivinen tekstiilialan yritys, joka etsi kumppania markkinointinsa uudistamiseen ja kilpailuetun vahvistamiseen. He tavoittelivat näkyvyyden kasvua ja myynnin nousua asettaen tavoitteekseen 30 %. Yritys halusi tehdä markkinointistrategiastaan kilpailukykyisemmän ja vahvistaa brändiään tekstiilialalla.

Tavoitteet

Strateginen markkinointi: pitkäaikaisten tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen.

Asiakkaamme etsi markkinointikumppanilta apua näkyvyyden kasvattamiseen. Tavoitteena oli saavuttaa merkittävää parannusta brändin tunnettuudessa ja erottua kilpailijoista.

Strateginen markkinointi: pitkäaikaisten tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen.

Yksi keskeinen asiakkaan tavoite oli merkittävä myyntinousu, ja he asettivat selkeän tavoitteen saavuttaa 20 % kasvu. Tämä edellytti tehokasta markkinointistrategiaa, joka houkuttelisi uusia asiakkaita ja vahvistaisi nykyisten sitoutumista.

Strateginen markkinointi: pitkäaikaisten tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen.

Asiakkaamme pyrki vahvistamaan asemaansa tekstiilialalla kilpailuedun avulla. Tämä edellytti innovatiivisia markkinointiratkaisuja, jotka erottaisivat heidän brändinsä ja houkuttelisivat kohdeyleisöä.

Projektimme toteutusvaiheet ja prosessien tulokset

Kilpailuanalyysi

Kilpailuanalyysi


Markkinointistrategia

Markkinointistrategia


Visuaalinen suunnittelu

Visuaalinen suunnittelu


Inbound-markkinointi

Inbound-markkinointi


Tulosten mittaus ja raportointi

Tulosten mittaus ja raportointi

+60%

Asiakkaan verkkosivuston kävijämäärän kasvu

+45%

Uusien asiakkuuksien lisääntyminen markkinointitoimenpiteiden seurauksena

+90%

Sosiaalisen median sitoutumisen kasvu toteutettujen strategioiden myötä

Yhteistyömme hedelmät eivät kestäneet kauan näkyä. Asiakkaamme myynti kasvoi merkittävät 30%, ja heidän brändinsä vahvistui kilpailussa.

Tehokas markkinointi toteutui 0,62 € CPC:llä, osoittaen säästeliään budjetin käytön ja vaikuttavien tulosten yhdistelmän. Asiakas oli tyytyväinen saavutettuihin tuloksiin ja näkyvään parannukseen yrityksensä asemassa tekstiilialalla.

Tämä tapaus osoittaa, miten kumppanina voimme auttaa yrityksiä kasvattamaan myyntiään ja parantamaan brändiään tehokkaan markkinointistrategian avulla.Brändinrakennuksen taikuus

"Asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen ja tarkka kohdentaminen ovat Digitunen vahvuuksia. Heidän strategiansa johti merkittävään liikenteen kasvuun verkkosivustollamme ja paransi konversiota. Digitune on tehokas kumppani tulokselliseen markkinointiin."

Tavoitteellinen markkinointi

Xenia

CEO of Vepsa

Lue lisää

Astuta tulevaisuuteen markkinoinnin, suunnittelun ja AR teknologian avulla

Menestyksekäs markkinointisuunnitelma käytännössä

Asiakkaamme myynti kasvoi merkittävästi, peräti 30 %, ja heidän brändinsä vahvistui kilpailussa.

SEO-hakukoneoptimointi ja hakumainonta korostuvat kuvassa, jossa tehokkaat hakusanat houkuttelevat kävijöitä ja parantavat verkkosivuston näkyvyyttä

Neuleteollisuuden myynnin kasvattaminen digitaalisen markkinoinnin avulla

Lisätty todellisuus: Teknologia, joka yhdistää digitaalisen sisällön ja fyysisen ympäristön.

Hyödynnetään AR-naamioita Snapchatissa saavuttaaksemme 7 miljoonaa orgaanista käyttöä.

Aloitetaan keskustelu yrityksesi tavoitteista

“To navigate the digital landscape successfully, you need a compass, and we are the guiding North Star”

Artem Verlin,

CEO Digitune