NDA

Pieni rakennusliike kasvaa markkinoinnin avulla

Lisää liidejä ja kasvata liiketoimintaasi tehokkaalla markkinoinnilla.

Digitune-tiimi auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi.

Varaa ilmainen palaveri ja keskustellaan, miten voimme auttaa sinua.

Kohdennettua mainontaa, joka tuo tuloksia

Tietoa kumppanista

Yritys on erikoistunut skandinaavisen tyylin puurunkoisten talojen rakentamiseen. Alkuvaiheessa alihankkijoita käyttänyt pieni yritys on sittemmin kasvanut vakaaksi yritykseksi, jolla on oma rakennusosastonsa.

Tavoitteet

Strateginen markkinointi: pitkäaikaisten tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen.

Ylittää matalan myynnin este, joka johtuu korkeammista hinnoista, tehokkaan positioinnin ja arvoehdotuksen esittelyn avulla.

Strateginen markkinointi: pitkäaikaisten tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen.

Lisätä bränditietoisuutta: erottua kilpailijoista ja tulla tunnistettavaksi toimijaksi skandinaavisen talonrakennusalalla

Strateginen markkinointi: pitkäaikaisten tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen.

Lisätä brändin tunnettuutta kohdemarkkinoilla ja positioida yritys luotettavaksi ja kokeneeksi puutalojen rakentajaksi.

Projektin etenemisvaiheet ja prosessien tulokset

Markkina- ja kohdeyleisön analyysi


Markkina- ja kohdeyleisön analyysi

Kilpailutilanteen ja yrityksen positioinnin tutkiminen. Kohdeasiakkaan profiilin määrittäminen: tarpeet, kiinnostuksen kohteet, viestintäkanavat.

Strategian kehittäminen


Strategian kehittäminen

Positioinnin muodostaminen: Yrityksen ainutlaatuisen myyntiargumentin (USP) luominen. Optimaalisen markkinointivälineiden yhdistelmän määrittäminen.

Verkkosivuston luominen ja edistäminen


Verkkosivuston luominen ja edistäminen

Nykyaikaisen ja käyttäjäystävällisen verkkosivuston luominen, joka on optimoitu hakukoneille. Sivuston hakukoneoptimointi (SEO) ja kontekstuaalinen mainonta hakukoneissa.

Mainoskampanja


Mainoskampanja

Kontekstuaalisen mainonnan käynnistäminen Google Adsissa ja kohdennettu mainonta sosiaalisessa mediassa.

Tulosten analysointi ja strategian mukauttaminen


Tulosten analysointi ja strategian mukauttaminen

Mainoskampanjoiden tehokkuuden jatkuva seuraaminen. Strategian muutokset saatujen tietojen perusteella.

50 %

Brändin tunnettuus kasvoi 50 % 6 kuukaudessa.

42 %

Rakennuspyyntöjen määrä kasvoi 42 % 6 kuukaudessa.

18 %

Asiakashankinnan kustannus laski 18 % 6 kuukaudessa.

Syvään markkina- ja kohdeyleisöymmärrykseen perustuva markkinointistrategia auttoi yritystä saavuttamaan merkittäviä tuloksia.

Erilaisten markkinointikanavien taitavan hyödyntämisen ansiosta yritys pystyi lisäämään bränditietoisuutta, generoimaan enemmän liidejä, vahvistamaan brändiluottamusta ja nousemaan skandinaavisen talorakentamisen markkinajohtajaksi alueella.

Rakennuspyyntöjen määrä kasvoi 42% 6 kuukaudessa - lisää liidejä ja kasvata liiketoimintaasi

Lue lisää

Astu markkinoinnin, muotoilun ja AR-teknologian tulevaisuuteen

Tulosten mittaus ja raportointi - Jatkuva kehitys markkinoinnin menestyksen varmistamiseksi

Asiakasmäärä kasvoi 35 % markkinoinnin avulla

Menestyksekäs markkinointisuunnitelma käytännössä

Asiakkaidemme myynti kasvoi 30 % ja brändinsä vahvistui kilpailussa

SEO-hakukoneoptimointi ja hakumainonta korostuvat kuvassa, jossa tehokkaat hakusanat houkuttelevat kävijöitä ja parantavat verkkosivuston näkyvyyttä

Myynnin kasvu digitaalisen markkinoinnin ja SEO:n strategioilla

Yrityksemme markkinointistrategian avulla saavutat merkittäviä tuloksia nopeasti

Pieni rakennusliike kasvaa markkinoinnin avulla

Lisätty todellisuus: Teknologia, joka yhdistää digitaalisen sisällön ja fyysisen ympäristön.

Markkinoinnin tulevaisuus: 7 miljoonaa AR-maskin käyttöä Snapchatissa!

Aloitetaan keskustelu yrityksesi tavoitteista

“To navigate the digital landscape successfully, you need a compass, and we are the guiding North Star”

Artem Verlin

CEO Digitune