Ulkoistettu markkinointipäällikkö

Räätälöityä markkinointiosaamista juuri sinun tarpeisiisi.

https:google
https:Digimarkkinointi toimisto, joka auttaa sinua hyödyntämään Pinterestin visuaalista alustaa liiketoimintasi kasvattamiseen.
https:Digimarkkinointi toimisto, joka auttaa sinua hyödyntämään Metan alustoja liiketoimintasi kasvattamiseen.
https:Contentful
https:snapchat
https:LinkedIn - Long
https:Effect house

500+

kehitetty mainoskampanjat

+90%

Uusien asiakkuuksien lisääntyminen markkinointitoimenpiteiden seurauksena

+30%

Yrityksen liikevaihdon keskimääräinen kasvu yhteistyön jälkeen kanssamme

Kaipaatko apua markkinoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa? Ulkoistettu markkinointipäällikkö voi olla ratkaisu!


Markkinointi on olennainen osa yrityksen menestystä, mutta sen tehokas toteuttaminen vaatii aikaa, resursseja ja laajaa osaamista. Ulkoistettu markkinointi voi tarjota ratkaisun tähän haasteeseen, tuoden mukanaan useita etuja ja mahdollisuuksia.

Ulkoistettu markkinointipäällikkö on kokenut ammattilainen, joka ottaa vastuun yrityksesi markkinoinnista joko kokonaan tai osittain. Palvelu räätälöidään aina yrityksesi tarpeiden ja budjetin mukaan.

Ulkoistettu markkinointipäällikkö voi auttaa pienyrityksiä saavuttamaan markkinointitavoitteensa ammattitaidolla.

Mistä ulkoistettu markkinointi palvelu koostuu?

Ulkoistettu markkinointipäällikkö on kokonaisvaltainen ratkaisu, joka sisältää monia eri osa-alueita. Palvelu voi sisältää monia eri elementtejä yrityksen tarpeiden ja tavoitteiden mukaan

Tutustuminen ja kyselyn täyttäminen

Tutustumme sinuun ja yritykseesi Määrittelemme yrityksesi tavoitteet Hyväksymme yhteistyömme ehdot

Analyysi ja tutkimus

Markkinoinnin auditointi Kilpailijoiden ja markkinoiden analyysi Kohderyhmän analyysi

Markkinointistrategian kehittäminen

Markkinointistrategian kehittäminen Markkinointikanavien ja työkalujen valinta Määritä keskeisiä mittareita ja menestysindikaattoreita tulosten mittaamiseksi.

Suunnittelu ja budjetointi

Markkinointisuunnitelma ja budjetti strategian toteuttamiseksi. Budjetin hyväksyminen mainontaan, sisällöntuotantoon ja muihin markkinointikuluihin

Strategian toteuttaminen ja seuranta

Tulosten arviointi ja analysointi Raportointi ja viestintä Optimointi ja parantaminen

Monikanavaisen markkinoinnin avulla tavoitat asiakkaat kaikissa kanavissa.

Pyydä maksuton markkinointiarvio ja aloita kasvu.

Miksi yritykset valitsevat markkinoinnin ulkoistamisen?

Ulkoistetulla markkinointitoimistolla on laajempi kokemus ja syvällisempi asiantuntemus kuin sisäisellä tiimillä. Toimiston työntekijät työskentelevät monenlaisten projektien parissa eri toimialoilla ja markkinarakoissa. He kohtaavat päivittäin uusia haasteita ja oppivat ratkaisemaan niitä tehokkaasti. Heillä on kyky toimia epävarmoissa olosuhteissa, tehdä vaikeita päätöksiä ja arvioida niiden seurauksia.

Vuosien kokemuksen kautta ulkoistettu markkinointitoimisto on testannut tuhansia hypoteeseja ja oppinut, mikä toimii ja mikä ei. Tämä antaa heille etulyöntiaseman ja auttaa heitä löytämään tehokkaita ratkaisuja asiakkaidensa tarpeisiin. Heidän ei tarvitse tuhlata aikaa ja resursseja kokeilemalla epävarmoja strategioita, vaan he voivat keskittyä suoraan tuloksia tuottaviin toimiin.

Tehokas markkinointistrategia perustuu luotettavaan dataan ja objektiiviseen analyysiin. Ulkoistettu markkinointitoimisto tarjoaa puolueettoman näkökulman yritykseesi ja sen markkinointiin. Toimisto ei ole sidottu yrityksen sisäisiin näkemyksiin tai ennakkoluuloihin, joten se voi antaa rehellisen arvion yrityksen vahvuuksista ja heikkouksista.

On luonnollista, että oman projektin parissa pitkään työskennelleen asiantuntijan näkökulma voi joskus hämärtyä. Rutiinit ja totutut toimintatavat saattavat estää uusien ideoiden ja ratkaisujen löytämisen. Ulkoistettu markkinointitoimisto tuo tähän tilanteeseen raikasta ilmettä ja uusia näkökulmia.

Aloitetaan keskustelu yrityksesi tavoitteista

“To navigate the digital landscape successfully, you need a compass, and we are the guiding North Star”

Artem Verlin

CEO Digitune